ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ κ. Γ. ΡΑΓΚΟΥΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

ΑΘΗΝΑ 4 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούσης έκανε σήμερα την ακόλουθη δήλωση:

Πιστεύουμε σε μια κοινωνία ειρήνης και ασφάλειας.
Πιστεύουμε σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου.
Πιστεύουμε ότι είναι εθνική, κοινωνική και οικονομική ανάγκη η ένταξη των νόμιμων μεταναστών στην ελληνική κοινωνία .
Γι’ αυτό και παραμένουμε σταθεροί στους στόχους μας, ενσωματώνοντας κάθε λογική και χρήσιμη πρόταση που κατέθεσαν πολίτες, που κατέθεσαν φορείς, καθώς και τα πολιτικά κόμματα. Σας ευχαριστώ.