ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΡΙ ΚΟΥΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2011

                                                                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

«Μέχρι το τέλος του έτους θα έχει προκηρυχθεί ο μεγάλος διεθνής διαγωνισμός για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής, έτσι ώστε μέσα στο 2012 να υπάρξει ανάδοχος και να αντιμετωπισθεί οριστικά το μεγάλο αυτό πρόβλημα». Αυτή τη δήλωση έκανε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Πάρις Κουκουλόπουλος, σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της διαχείρισης των απορριμμάτων της Αττικής, επισημαίνοντας πως για τη λύση αυτού του προβλήματος καθοριστικό ρόλο θα παίξουν τρία βασικά ζητήματα, τα οποία είναι:
– Οι τεχνολογίες που θα χρησιμοποιηθούν, οι οποίες πρέπει να σέβονται απολύτως το περιβάλλον. Έτσι για τη διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής θα επιλεγούν τεχνολογίες που εκτός του ότι θα έχουν εφαρμοσθεί με επιτυχία σε αστικές περιοχές αναπτυγμένων χωρών, θα συνδυάζουν την ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή, την επεξεργασία και αξιοποίηση των απορριμμάτων και τέλος την ασφαλή διάθεση τους.
– Το κόστος, το οποίο θα πρέπει να είναι όσο χαμηλότερο γίνεται. Έτσι θα ωφεληθούν οι πολίτες της Αττικής οι οποίοι σήμερα πληρώνουν 30 με 40% περισσότερα σε σχέση με άλλες περιοχές, όπου υπάρχει ήδη υποδειγματική και σύγχρονη διαχείριση των απορριμμάτων.
– Το θέμα της χρηματοδότησης του έργου. Η συμμετοχή του ελληνικού κράτους προϋπολογίζεται στα 120 εκατ. ευρώ, τουλάχιστον, η οποία έχει εξασφαλισθεί. Η συνολική επένδυση είναι της τάξης των 350 εκατ. ευρώ, περίπου, και η εξασφάλιση ήδη της κρατικής συμμετοχής θέλει να δώσει ένα σαφές μήνυμα προς κάθε ενδιαφερόμενο ότι πρόκειται για μια σοβαρή προσπάθεια.