ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Δήλωση Υφυπουργού για συνάντηση με εκπροσώπους γυναικείων και φεμινιστικών Οργανώσεων

Το Υπουργείο Εσωτερικών δρομολογεί στην τελευταία φάση υλοποίησης το αμέσως επόμενο διάστημα και εισάγει στην Βουλή για να ψηφιστεί και να γίνει νόμος του Κράτους, μία ακόμη προγραμματική δέσμευση της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ: την καθολική εφαρμογή της Ισότητας Φύλων σε όλες τις εκφάνσεις της καθημερινής ζωής της ελληνικής κοινωνίας, στην οικογένεια, στον χώρο εργασίας, στα κοινά.
 
Συναντηθήκαμε σήμερα με εκπροσώπους από τις γυναικείες και φεμινιστικές οργανώσεις. Πρόκειται για ανθρώπους της κοινωνίας με τους οποίους οι αρμόδιοι εποπτευόμενοι από το ΥΠΕΣ φορείς της Πολιτείας για την Ισότητα των Φύλων, δηλαδή η ΓΓΙΦ και το ΚΕΘΙ, συνεργάστηκαν για να φθάσουμε έως εδώ. Πρόκειται για τους ανθρώπους από την κοινωνία με τους οποίους θα συνεργαστούμε για να γίνει ο νέος Νόμος, η Νέα Νοοτροπία που:
– θα εδραιώσει την ισότιμη θέση των φύλων στην ελληνική κοινωνία,
– θα απαλείψει την έμφυλη βία,
– θα υπερασπίσει τα ισότιμα δικαιώματα στην εργασία,
– θα θεσμοθετήσει το Δίκτυο Δομών στις οποίες θα απευθύνονται οι ενδιαφερόμενοι πολίτες γι’ αυτά τα ζητήματα στην Ελληνική Επικράτεια.