ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 19 Απριλίου 2024

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης Αθανάσιου Μπαλέρμπα

Δήλωση του Γενικού Γραμματέα Εσωτερικών και Οργάνωσης, Αθανάσιου Μπαλέρμπα:

Το Υπουργείο Εσωτερικών δεν παρέχει διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) εκλογέων σε υποψήφιους ή κόμματα, όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία.