ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση email: apodimoi-support@ypes.gr  ή να επικοινωνήσετε στα  τηλέφωνα 2131361138, 2131361345, 2131361380, 2131361161, 2131361143, 2131361252, 2131361262 από 08:00 μέχρι 20:00