ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Αυγούστου 2022

Δήλωση της Υφυπουργού Εσωτερικών για την αναγνώριση άδειας στις αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδια για θέματα Ισότητας των Φύλων, κ. Μ. Χρυσοβελώνη, χαιρετίζει τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και συγχαίρει τον Υπουργό κ. Κ. Γαβρόγλου και τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου, για την αναγνώριση δικαιώματος άδειας ανατροφής τέκνου στις μητέρες αναπληρώτριες εκπαιδευτικούς, στα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και στα μέλη του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού.

Πρόκειται για απόδειξη καλής πρακτικής προώθησης της Ισότητας, αναγνώρισης των δικαιωμάτων των εργαζόμενων μητέρων στον συγκεκριμένο κλάδο, προστασίας της μητρότητας και μείωσης των ανισοτήτων μεταξύ κατηγοριών εκπαιδευτικών.