ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΕΡΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε. (ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 16.06.2015)

Τα μέτρα που προτείνονται στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση και κυρίως το σχέδιο μετεγκατάστασης 16.000 προσφύγων από την Ελλάδα προς άλλα κράτη-μέλη, είναι ένα πρώτο ενθαρρυντικό βήμα δίκαιου επιμερισμού των ευθυνών της μετανάστευσης.

Πάγιο αίτημα της Ελλάδας είναι η θέσπιση ενός μόνιμου μηχανισμού μετεγκατάστασης για τον προσφυγικό και τον μη απελάσιμο πληθυσμό. Η αλληλεγγύη δεν είναι μια ευκαιριακή επιλογή, αλλά μια καταστατική αρχή της ύπαρξης της ΕΕ –κι αυτό όχι μόνο στο θέμα του μεταναστευτικού, αλλά και σε όλα τα πεδία της πολιτικής.