ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 03 Δεκεμβρίου 2023

Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024

PDF | PDF | Διαβίβαση πράξης έγκρισης προγραμματισμού προσλήψεων έτους 2024