ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού


Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικοι εξωτερικού, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.10 ν.3284/04, καταθέτοντας αίτηση στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών κατοίκων εξωτερικούΑΡΧΕΙΟ
2. Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004ΑΡΧΕΙΟ

Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό

Expatriate foreigners of Greek origin residing abroad, can acquire Greek Citizenship according to the provisions of article 10 of Law 3284/04, by applying to the Consular Authority of their place of residence.
Detailed information can be found in the National Registry of Public Services – MITOS at the following link:

National Registry of Public Services – MITOS
Naturalisation of expatriates residing abroad