ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Ομογενείς μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού


Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι έχουν ελληνική καταγωγή και είναι κάτοικοι εξωτερικού, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.10 ν.3284/04, καταθέτοντας αίτηση στην Προξενική Αρχή του τόπου κατοικίας

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών κατοίκων εξωτερικούΑΡΧΕΙΟ
2. Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαδικασία πολιτογράφησης ομογενών αλλοδαπών οι οποίοι διαμένουν στο εξωτερικό – Άρθρο 10 του Ν.3284/2004ΑΡΧΕΙΟ

 
Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών που διαμένουν στο εξωτερικό