ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 16 Απριλίου 2024

Ομογενείς από χώρες τέως ΕΣΣΔ


Ομογενείς αλλοδαποί, οι οποίοι προέρχονται από χώρες της τέως ΕΣΣΔ, αποκτούν την Ελληνική Ιθαγένεια με τις διατάξεις του αρ.15 ν.3284/04

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να δείτε στις επόμενες ενότητες πατώντας στον σχετικό σύνδεσμο:

1. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών από χώρες της τέως ΕΣΣΔ (κάτοικοι Ελλάδας)ΑΡΧΕΙΟ
2. Αίτηση πολιτογράφησης Ομογενών Αλλοδαπών από χώρες της τέως ΕΣΣΔ (κάτοικοι χώρας της τέως ΕΣΣΔ)ΑΡΧΕΙΟ
3. Νέες διατάξεις πολιτογράφησης ομογενών προερχόμενων από χώρες της πρώην Σοβιετικής ΈνωσηςΑΡΧΕΙΟ

 
Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών – ΜΙΤΟΣ
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν στην Ελλάδα
Πολιτογράφηση Ομογενών Αλλοδαπών που κατάγονται από χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και κατοικούν σε αυτές