ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 17 Απριλίου 2024

Διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών

PDF | ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ | Διαδικασία επιλογής Υπηρεσιακού Γραμματέα Υπουργείου – Οδηγίες για τη συμπλήρωση του σχετικού Πιστοποιητικού Υπηρεσιακών Μεταβολών