ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 12 Ιουνίου 2024

Διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων για την αξιολογική περίοδο 2023 – Εφαρμογή Επικύρωσης Στόχων 2023 – Παράταση προθεσμίας

PDF | Διαδικασία αξιολόγησης προϊσταμένων για την αξιολογική περίοδο 2023 – Εφαρμογή Επικύρωσης Στόχων 2023 – Παράταση προθεσμίας