ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 15 Ιουνίου 2024

Διαδικασία Αξιολόγησης Δημοσίων Υπαλλήλων  

Κατόπιν σχετικών αιτημάτων από φορείς του Δημοσίου και προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες αξιολόγησης, με εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνεται ολιγοήμερη παράταση στο στάδιο της υποβολής έκθεσης από τους αξιολογούμενους δημοσίους υπαλλήλους.

Oι νέες προθεσμίες καθορίζονται  ως εξής:

  1. Αξιολογούμενοι : 15 Απριλίου έως 13 Μαΐου 2019
  2. Αξιολογητές Α’: 15 Μαΐου έως 10 Ιουνίου 2019
  3. Αξιολογητές Β’ : 12 έως 30 Ιουνίου 2019

Η ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Αξιολόγησης παραμένει η 30ή Ιουνίου 2019.

Δείτε εδώ το κείμενο της εγκυκλίου.