ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΖΕΥΞΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 17 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο σημερινής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης της Βουλής, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ραγκούσης αναφέρθηκε στο θέμα του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της Δημόσιας Διοίκησης ΣΥΖΕΥΞΙΣ.
Υπενθύμισε ότι το έργο «Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης – ΣΥΖΕΥΞΙΣ» αποτελεί το μεγαλύτερο έργο τηλεπικοινωνιών στο Δημόσιο Τομέα, αφορώντας στην παροχή ευρυζωνικής και ασφαλούς διασύνδεσης σε περίπου 4.400 κτήρια της Δημόσιας Διοίκησης και 200.000 υπαλλήλους, προσφέροντας και όλες τις απαραίτητες δικτυακές υποδομές. Οι κρατικοί φορείς που εξυπηρετούνται περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα Υπουργεία, Γενικές Γραμματείες, Διαχειριστικές Αρχές, τις Περιφέρειες, Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, Δήμους της χώρας, τις ΔΥΠΕ, τα Νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας, τις ΔΟΥ, τα Τελωνεία και τις ΥΔΕ, τα ΚΕΠ της χώρας, τα σημαντικότερα κτήρια των ασφαλιστικών ταμείων, το δίκτυο συλλογής σεισμολογικών δεδομένων του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών κ.α.
Το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1.1.2006 μετά την αρχική επιλογή αναδόχων του έργου με διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό, ο οποίος είχε προκηρυχθεί στις 19.12.2002, και η χρηματοδότηση του έργου προερχόταν από το Γ’ Κ.Π.Σ. Το έργο ολοκληρώθηκε το 2008 και ακολούθως παρατάθηκε η λειτουργία του με απευθείας ανάθεση, μέχρι τη λήξη του 2009.
Η συνέχιση της αδιάλειπτης λειτουργίας του έργου και μετά την 1.1.2010 προϋπέθετε τον έγκαιρο σχεδιασμό και την υλοποίηση των απαιτούμενων ενεργειών από την προηγούμενη κυβέρνηση και συγκεκριμένα, την έγκαιρη προκήρυξη διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού. Η εταιρεία του Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» είχε ολοκληρώσει την εκπόνηση της απαιτούμενης μελέτης ωρίμανσης του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ και την είχε αποστείλει ήδη από τον Απρίλιο 2009 στο Υπουργείο Εσωτερικών.
Παρόλα αυτά, επειδή δεν προχώρησε οποιαδήποτε ενέργεια δημοσίευσης σχετικού διεθνούς ανοιχτού διαγωνισμού, η συνέχιση της λειτουργίας του δικτύου μετά την 1.1.2010, μπορεί να διασφαλιστεί μόνο μετά από :
1. Την, σε εξέλιξη, ταχεία προετοιμασία ώριμου τεύχους προκήρυξης για έναρξη νέας δημόσιας ανοιχτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, με σκοπό την ανάπτυξη ανασχεδιασμένου και αναβαθμισμένου δικτύου, μεριμνώντας για τη βέλτιστη αξιοποίηση πόρων από το ΕΣΠΑ και από εθνικούς πόρους όπου απαιτείται.
2. Την άμεση λήψη απόφασης, με σκοπό την παράταση της λειτουργίας του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ. Ο Υπουργός ενημερώνοντας την Επιτροπή ανέφερε ότι το σημερινό κόστος για το Δημόσιο από τη λειτουργία του ΣΥΖΕΥΞΙΣ, ανέρχεται στο ύψος των 24.000.000 € ετησίως τα οποία κατανέμονται ως εξής : 20.500.000 € στον ΟΤΕ και 3.500.000 € στην Forthnet.
Τέλος, ο Υπουργός κάλεσε τα κόμματα της Βουλής να εκφράσουν τις θέσεις τους για το θέμα.

Από το Γραφείο Τύπου