ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Θ. ΤΖΑΚΡΗ ΣΕ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 14 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 14 Δεκεμβρίου συναντήθηκαν στο Παρίσι υπουργοί αρμόδιοι για θέματα μετανάστευσης από την Αίγυπτο, την Σουηδία, την Κύπρο, την Κροατία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Λίβανο τη Μάλτα, το Μαρόκο, το Μαυροβούνιο, τη Γαλλία και την Ελλάδα στα πλαίσια μιας συνεργασίας με θέμα : «Οι μεταναστευτικές ροές στη Μεσόγειο : η οικοδόμηση ενός χώρου κοινής ευημερίας». Την Ελλάδα εκπροσώπησε η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη. Η συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας της γαλλικής κυβέρνησης είχε ως στόχο την έκδοση ενός κειμένου σχετικά με την ενίσχυση της κυκλοφορίας των νέων στο Μεσογειακό χώρο. Οι στόχοι που ετέθησαν προς επίτευξη του ανωτέρου σκοπού είναι η διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας των φοιτητών ορισμένων πανεπιστημιακών κλάδων, η διευκόλυνση της πρόσβασης των φοιτητών σε μεσογειακές υποτροφίες και η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας σε μια άλλη μεσογειακή χώρα. Η οριστικοποίηση της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας, στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται και η δημιουργία ενός Μεσογειακού Γραφείου Νεότητας προβλέπεται για τις αρχές του 2011 και θα προκύψει μετά από τρεις διασκέψεις το αΆ εξάμηνο του 2010 που αποφασίστηκε να πραγματοποιηθούν σε Μαυροβούνιο, Μαρόκο και Κύπρο.
Η Ελληνίδα Υφυπουργός ανέφερε ότι η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί την πρωτοβουλία του γαλλικού υπουργείου μετανάστευσης αναμφίβολα ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Τόνισε όμως ότι όλοι οι παράμετροι της θα πρέπει να συζητηθούν εξαντλητικά στις επόμενες τρεις διασκέψεις.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνδιάσκεψης η κα Τζάκρη αναφέρθηκε στη ρύθμιση των μεταναστευτικών ροών προς όφελος και των δυο ακτών της Μεσογείου. Η Υφυπουργός τόνισε ότι η όποια ρύθμιση προϋποθέτει τη δυνατότητα ελέγχου τους, η οποία μπορεί να επιτευχθεί αρχικά μέσα από μια αναπτυξιακή συνεργασία, τη θεσμοθέτηση της συνεργασίας στο θέμα του ελέγχου των συνόρων μέσω της ενίσχυσης της Frontex τόσο ως προς τις αρμοδιότητες, όσο και ως προς την ενεργοποίηση της συμμετοχής και τρίτων χωρών, την επέκταση των συμφωνιών επανεισδοχής, την καταπολέμηση των δουλεμπορικών κυκλωμάτων και τη διαμόρφωση πολιτικών συνεργασιών και την εξαγωγή ουσιαστικών συμπερασμάτων ανάμεσα σε όλες τις χώρες της Μεσογείου.
Ως λύση δε προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό πρόταξε την εφαρμογή της κυκλικής μετανάστευσης.
Στα πλαίσια της συνδιάσκεψης η κ. Τζάκρη πραγματοποίησε συναντήσεις με τους Υπουργούς της Γαλλίας, της Σουηδίας, της Μάλτας, της Ισπανίας και της Κύπρου.