ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΗΣΕΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 22 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποφασίστηκε η παράταση του προγράμματος ΘΗΣΕΑΣ για 1 χρόνο έως της 31/12/2010. Η παράταση αυτή είναι επιβεβλημένη λόγω της μη έγκαιρης υλοποίησης του προγράμματος και της ανάγκης να υλοποιηθούν οι σχετικές δράσεις κατά την επόμενη χρονιά.