ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ : ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 16 Μαρτίου  2011

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ :

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΣΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

 

Σχετικά με δημοσιεύματα με τίτλο «Καταγγελίες των εργαζομένων στον ΟΑΣΑ για τις μετατάξεις υπαλλήλων», σας γνωρίζουμε ότι με βάση τις διατάξεις των άρθρων 8, 9, 10 και 11 του ν.3920/2011(ΦΕΚ 33 Α’),  το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, με εγκύκλιό του, απευθύνθηκε προς όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες προκειμένου αυτές, μέχρι σήμερα, 16.3.2011, να δηλώσουν τις κενές θέσεις ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που τυχόν θέλουν να πληρώσουν ή τις ανάγκες πέραν των κενών θέσεων ώστε να καλυφθούν με μεταφορά προσωπικού των εταιρειών του ομίλου ΟΑΣΑ (ΕΘΕΛ, ΗΣΑΠ, ΗΛΠΑΠ, ΟΑΣΑ, ΑΜΕΛ-ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, ΤΡΑΜ) αντίστοιχων κλάδων και ειδικοτήτων, όπως καταρτίστηκε και αποτυπώνεται σε πίνακα πλεονάζοντος προσωπικού που απεστάλη από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Με βάση τις δηλωθείσες θέσεις/ανάγκες, το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος θα καταρτίσει τον πίνακα θέσεων/αναγκών με βάση τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να δηλώσουν τις προτιμήσεις τους. Συνεπώς, δεν τίθεται ζήτημα χρονικής καθυστέρησης.

Σημειώνεται δε ότι ο ανώτατος αριθμός πλεονάζοντος προσωπικού καθορίζεται από το νόμο και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος από αυτόν που ρητά ορίζεται.