ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κας ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2011

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ξεκίνησε η ηλεκτρονική επικοινωνία των Πληροφοριακών Συστημάτων για την έκδοση των αδειών διαμονής αλλοδαπών του Υπουργείου Εσωτερικών και του ΙΚΑ, χρήστες της οποίας είναι όλες οι Υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της χώρας. Με τη νέα αυτή εφαρμογή εξασφαλίζεται η on line αναζήτηση της καρτέλας του ΙΚΑ με στόχο την απλούστευση της σχετικής διαδικασίας και την δυνατότητα ελέγχου γνησιότητας των σχετικών βεβαιώσεων.

Όπως σημειώνουν τόσο η Αναπληρώτρια Υπουργός Εσωτερικών Φώφη Γεννηματά, όσο και ο Γενικός Γραμματέας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής Ανδρέας Τάκης, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις έχουν στη διάθεση τους πλέον ένα ουσιαστικό εργαλείο που θα συμβάλει στη μείωση της γραφειοκρατίας και θα περιορίσει στο ελάχιστο τα φαινόμενα αδιαφάνειας.

Σας αποστέλλουμε συνημμένα σχετικό έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού & Κοινωνικής Συνοχής του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία εστάλη σε όλες τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας.