ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 14 Αυγούστου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ κας ΦΩΦΗΣ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Αθήνα, 5 Ιανουαρίου 2012

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

1348 συμβάσεις μίσθωσης έργου και ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορούν ανταποδοτικού χαρακτήρα υπηρεσίες των Δήμων, όπως μουσικούς για τα ωδεία, κοινωνικούς λειτουργούς και προσωπικό παιδικών σταθμών, καθώς και 161 συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που αφορούν ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, προωθήθηκαν προς τους ενδιαφερόμενους ΟΤΑ από την Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Φώφη Γεννηματά.

Οι εγκρίσεις που υπεγράφησαν από της επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 στο τέλος του 2011 αφορούν θέσεις που δεν βαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή τους προϋπολογισμούς των Δήμων, λόγω του χαρακτήρα τους.