ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@www.ypes.gr

Αθήνα, 9 Φεβρουαρίου 2010

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Υφυπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Θεοδώρα Τζάκρη, παρέστη κατά τη Διεθνή Διάσκεψη που διοργάνωσε στην Αθήνα στις 9 Φεβρουαρίου 2010 η Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της Ελλάδας (ΟΚΕ) με θέμα: «Ευρωπαϊκή Πολιτική για τη Μετανάστευση: Σύγχρονες Προκλήσεις και Επιπτώσεις στις Μεσογειακές Χώρες Μέλη της ΕΕ». Στην ομιλία της η Υφυπουργός ανέπτυξε την τρέχουσα νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης σχετικά με την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας στη 2η γενιά των μεταναστών, με τις αλλαγές στη διαδικασία πολιτογράφησης και με το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές στους ομογενείς και στους κατόχους συγκεκριμένων αδειών διαμονής.
Η Υφυπουργός ανέφερε ότι η κυβέρνηση με την πρωτοβουλία της στοχεύει στην ουσιαστική και όχι στην κατ’επίφαση ένταξη των μεταναστών στη χώρα. Επιχειρεί να κατοχυρώσει για τα άτομα αυτά ένα καθεστώς διασφάλισης της παραμονής τους στη χώρα και σεβασμού των ατομικών και κοινωνικών τους δικαιωμάτων. Δίνει τη δυνατότητα στους μετανάστες που ζουν και εργάζονται στη χώρα μας επί μακρόν σε καθεστώς νομιμότητας και έχουν ασπαστεί τον ελληνικό τρόπο ζωής να ενσωματωθούν πραγματικά και ουσιαστικά στην ελληνική κοινωνία, τόσο οι ίδιοι όσο και κυρίως τα παιδιά τους που είτε γεννήθηκαν στη χώρα είτε ήρθαν σε μικρή ηλικία και μεγάλωσαν εδώ φοιτώντας στα ελληνικά σχολεία. Συγχρόνως δε, ενθαρρύνει την πλήρη και ισότιμη συμμετοχή τους στο δημόσιο βίο ώστε να μπορούν να μετέχουν άμεσα στη λήψη των πολιτικών αποφάσεων που αφορούν τη ζωή, την εργασία και την καθημερινότητά τους.
Η Υφυπουργός ανέφερε ότι στο πρώτο κεφάλαιο της νομοθετικής παρέμβασης υιοθετείται για πρώτη φορά υπό σαφείς και συγκεκριμένους όρους η αρχή της εδαφικότητας αφού πανηγυρικά δηλώνεται ότι είναι δυνατή η απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας από τα τέκνα των νομίμων μεταναστών επί μια πενταετία που θα καταθέσουν κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου τους στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας τους. Το δικαίωμα της ελληνικής ιθαγένειας δίνεται και σε όσα παιδιά ήρθαν στην Ελλάδα σε μικρή ηλικία, διαμένουν με νόμιμους γονείς και φοίτησαν για έξι χρόνια επιτυχώς σε ελληνικό σχολείο. Και στις δυο περιπτώσεις τα τέκνα των μεταναστών αποκτούν το δικαίωμα να διεκδικήσουν τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες ευκαιρίες με τους από καταγωγής Έλληνες συμμαθητές και φίλους τους.
Η Υφυπουργός ανέφερε ότι το δεύτερο κεφάλαιο αντιμετωπίζει το ζήτημα χορήγησης της ελληνικής υπηκοότητας στους ίδιους τους αλλοδαπούς μετανάστες μέσα από έναν εξορθολογισμό του θεσμού της πολιτογράφησης θέτοντας ως προθεσμία τη διετία για την κρίση της Διοίκησης επί του αιτήματος πολιτογράφησης και καταργώντας το αναιτιολόγητο της απόφασης που είτε δέχεται είτε απορρίπτει το αίτημα πολιτογράφησης.
Για το τρίτο κεφάλαιο η Υφυπουργός αναφέρθηκε στο δικαίωμα ψήφου στις δημοτικές εκλογές, στις κατηγορίες τις οποίες αφορά η εν λόγω ρύθμιση και στο γεγονός ότι δεν θα μπορούσε να στηριχθεί δικαιοπολιτικά μια επιλογή αποκλεισμού των ομογενών και μεταναστών κατόχων συγκεκριμένων αδειών παραμονής από τη διαμόρφωση της πολιτικής που αφορά τη ζωή και την καθημερινότητά τους στον τόπο όπου διαβιούν.
Τέλος, η Υφυπουργός αναφέρθηκε στην ηλεκτρονική διαβούλευση και στο γεγονός της χρησιμότητάς της για το συγκεκριμένο προσχέδιο νόμου καθώς η κυβέρνηση όχι μόνο κατέγραψε και αξιολόγησε όλες τις προτάσεις που κατατέθησαν αλλά μετέφερε και κάποιες από αυτές στο υπάρχον προσχέδιο. Ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν και δήλωσε ότι μέχρι την τελευταία στιγμή η κυβέρνηση είναι πρόθυμη να ακούσει και να διαβάσει οποιαδήποτε πρόταση θα μπορούσε να διορθώσει τις ατέλειες και να συμπληρώσει τις παραλείψεις του νομοσχεδίου.