ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 06 Ιουλίου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συνεδρίασε χθες, 17 Ιανουαρίου, η Επιτροπή Συντονισμού της Κυβερνητικής Πολιτικής στον Τομέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και της Αειφόρου Ανάπτυξης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής στην οποία συμμετείχε ο υφυπουργός κ. Γεώργιος Ντόλιος εκ μέρους του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

Θέμα ιδιαίτερου ενδιαφέροντος αποτέλεσε η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναθεώρηση των υπαρχόντων περιφερειακών χωροταξικών σχεδιασμών. Από την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών ο κ. Ντόλιος ανέφερε ότι με τον «Καλλικράτη» δεν παρεμβαίνουμε στην βασική νομοθεσία που αφορά την χωροταξία γενικά και την αειφόρο ανάπτυξη. Επιχειρήσαμε μια ανακατανομή αρμοδιοτήτων η οποία έλαβε υπόψη της την νομολογία που δημιουργήθηκε από αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας οι οποίες έχουν σχέση με αρμοδιότητες που κατά το άρθρο 24 του Συντάγματος χαρακτηρίζονται ως κρατικές. Αυτού του χαρακτήρα οι αρμοδιότητες απονέμονται στην αποκεντρωμένη κρατική διοίκηση.

 

Συγχρόνως διασφαλίζεται ο ρόλος των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και του Περιφερειακού Συμβουλίου με την καθιέρωση της υποχρεωτικής γνωμοδότησης για θέματα χωροταξίας έτσι ώστε το κράτος να μην μπορεί να αγνοήσει την γνώμη των Περιφερειακών Συμβουλίων, ενώ παράλληλα ήσσονος σημασίας αποφασιστικές αρμοδιότητες και εγκρίσεις απονέμονται στην Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση.

 

Δεν αφαιρείται με τον «Καλλικράτη» καμία αρμοδιότητα από τους δήμους ενώ απονέμονται και νέες αρμοδιότητες όπως αυτές αναφέρονται στα άρθρα 94 και 95 του ν. 38 52/ 2010.

 

Στη διάθεσή σας,

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Π. ΝΤΟΛΙΟΥ

 

ΤΗΛ:  210-37 44 924, 210 37 44 904- 06

FAX: 210-37 44 401 

E-mail: press­­- yfes@ ypes.gr