ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 7 Δεκεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Επαναλαμβάνεται για μια ακόμη φορά ότι με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή παρέχεται, για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών, η δυνατότητα σύναψης συμβάσεων έργου στο Δημόσιο και στους ΟΤΑ για τις αντίστοιχες μεταβατικές περιόδους ακόμη και αν υπάρχουν κενές οργανικές θέσεις, πάντοτε όμως μετά από έγκριση του ΑΣΕΠ και εφαρμογή των κριτηρίων του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.