ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

Αθήνα, 17 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αναχωρεί σήμερα για το Malmö της Σουηδίας, ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούσης, επικεφαλής αντιπροσωπείας με τη συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Στ. Γκρίτζαλη, προκειμένου να συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.
Αντικείμενο του Συμβουλίου είναι ο σχεδιασμός μιας ανοικτής και ευέλικτης διοίκησης που βασίζεται στη συμμετοχή των πολιτών και εξασφαλίζει αποτελεσματικότητα, διαφάνεια, λογοδοσία και εξοικονόμηση πόρων. Η υλοποίηση από τα κράτη – μέλη υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει κύριο γνώμονα τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων, τη συμβολή στην ανάπτυξη, αλλά και την εξοικονόμηση ενέργειας.