ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Μαρτίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 12 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούσης, είχε σήμερα συνάντηση με τους εκπροσώπους των stagiers, οι οποίοι, στα πλαίσια της συγκέντρωσής τους έξω από το Υπουργείο, ζήτησαν να διατυπώσουν το αίτημα για μονιμοποίηση τους στον κ. Υπουργό.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης κατέστη σαφές από τον κ. Υπουργό ότι δεν εντάσσεται στην πρόθεση της Κυβέρνησης ο εμπαιγμός των stagiers, καθώς ετέθη υπόψη τους το υφιστάμενο συνταγματικό και νομικό πλαίσιο, όπως αυτό προσδιορίζεται τόσο από το άρθρο 103 παρ. 8 εδαφ. 3 του Συντάγματος, σύμφωνα με το οποίο ρητώς απαγορεύεται η από το νόμο μονιμοποίηση προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον Δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όσο και από το ΠΔ 164/2004, το οποίο στο άρθρο 2 παρ. 2 ρητώς εξαιρεί τις συμβάσεις μαθητείας stage από την δυνατότητα μετατροπής τους σε αορίστου χρόνου.
Στη συνάντησή του ο Υπουργός επανέλαβε την απόφαση της Κυβέρνησης, όπως αυτή εξειδικεύτηκε με την νομοθετική πρωτοβουλία που παρουσιάστηκε χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο και βρίσκεται από σήμερα σε δημόσια διαβούλευση, της κατάργησης της επαύξησης της μοριοδότησης κατά ποσοστό 50% της προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, καθώς αντίκειται στις αρχές της ισονομίας και της ισοπολιτείας για τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και ότι εφεξής όλες οι προσλήψεις στο δημόσιο τομέα εν γένει θα γίνονται με διαφάνεια και αξιοκρατία μέσω του ΑΣΕΠ, στους διαγωνισμούς του οποίου θα μπορούν να λάβουν μέρος και οι stagiers, των οποίων η προϋπηρεσία θα λαμβάνεται υπόψη, όπως μέχρι τώρα, όχι όμως προσαυξημένη κατά 50% .