ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 21 Απριλίου 2024

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
τηλ 210-3393537
fax 210-3393530 210-3636429
e-mail: press¬¬_office_ypes@ ypes.gov. gr

ΑΘΗΝΑ 9 Νοεμβρίου 2009

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, κ. Γ. Ραγκούσης, απέστειλε σήμερα την παρακάτω επιστολή προς τους Νομάρχες, τους Δημάρχους και τους Προέδρους Κοινοτήτων, σχετικά με την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓ. ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤ. ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ. 10183, Αθήνα
Πληροφορίες: Μ. Ντιντιούμη
Τηλέφωνο : 2131364378
2103744378
Fax : 2103744383 ΕΠΕΙΓΟΝ-FAX
Αθήνα, 9/ 11 /2009

Αριθ. Πρωτ.: οικ. 68406

ΠΡΟΣ : α)Τους Νομάρχες
β)Τους Δημάρχους και
Προέδρους Κοινοτήτων

Κοινοποίηση:
1. Νέα Δημοκρατία (κ. Δ. Σιούφα)
Ρηγίλλης 18
Τ.Κ. 10674 Αθήνα
2. Τους Γενικούς Γραμματείς
των Περιφερειών της Χώρας

Θέμα : Διευκόλυνση εκλογικής διαδικασίας ανάδειξης Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας

Σας ενημερώνουμε ότι αποδεχτήκαμε αίτημα της Οργανωτικής Επιτροπής του Έκτακτου Συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας για τη διευκόλυνση εκ μέρους της τοπικής αυτοδιοίκησης της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη του Προέδρου του κόμματος, την Κυριακή 29 Νοεμβρίου 2009 και το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2009, εφόσον χρειαστεί.
Για τη διευκόλυνση της εκλογικής αυτής διαδικασίας παρακαλούμε όπως διαθέσετε, κατά το μέτρο του δυνατού και σύμφωνα με τις υπηρεσιακές σας ανάγκες, δημοτικά ή νομαρχιακά καταστήματα, συμπεριλαμβανομένων και των χώρων των ΚΕΠ ή όποιους άλλους χώρους κρίνετε, σε συνεργασία με τους κατά τόπους υπευθύνους της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι κατάλληλοι για τη διενέργεια της εκλογής, καθώς επίσης και εκλογικό υλικό (κάλπες και παραβάν) που τυχόν σας ζητηθεί.
Η Νέα Δημοκρατία σύμφωνα με την επιστολή των κκ. Σιούφα και Ζαγορίτη εγγυάται την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων ασφάλειας και επιμέλειας που θα τεθούν και την έγκαιρη παράδοση των χώρων, ώστε την επομένη των εκλογών, στις 30 Νοεμβρίου και ενδεχομένως και 7 Δεκεμβρίου, να λειτουργήσουν απρόσκοπτα οι υπηρεσίες.
Ο Υπουργός

Γιάννης Ραγκούσης

Εσωτερική Διανομή :
1.Γραφείο Υπουργού
(επί του σχετ. 623/5-11-2009)
2.Τμήμα Οργ. & Λειτ. ΟΤΑ