ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 22 Φεβρουαρίου 2024

Δείκτες μέτρησης ΕΥΣΕΤ του Υπ. Τουρισμού

PDF | DOC | Δείκτες Μέτρησης Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής του Υπουργείου Τουρισμού

Σε συνέχεια της υπηρεσιακής μας εγκυκλίου με απ ΔΙΠΑ/Φ.3.1/6860/8.03.2013 και θέμα «Εφαρμογή Στοχοθεσίας για το έτος 2013 και επικαιροποίηση Δεικτών Μέτρησης Αποτελεσματικότητας & Αποδοτικότητας» δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2860/Β/11-11-2013., η ΚΥΑ 24684 για τον Καθορισμό Δεικτών Μέτρησης Αποδοτικότητας & Αποτελεσματικότητας της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού & Εφαρμογής Υπουργείου Τουρισμού.