ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 29 Φεβρουαρίου 2024

Χορήγηση άδειας απουσίας σε υπαλλήλους που διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι

PDF | Χορήγηση άδειας απουσίας σε υπαλλήλους που διορίζονται δικαστικοί αντιπρόσωποι