ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Θ.ΤΖΑΚΡΗ ΣΤΗ 10η ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ BALCINET-ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΩΝ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΠΟΛΕΩΝ

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρηστη 10η Σύνοδο του Balcinet- δικτύου των μεγαλύτερων Βαλκανικών πόλεων

Θεσσαλονίκη, 26 Νοεμβρίου 2009

Κυρίες και κύριοι
Ζούμε σε μια εποχή όπου τα σύνορα μεταξύ των κρατών υποχωρούν, όπου οι μετακινήσεις από το ένα κράτος στο άλλο γίνονται χωρίς υψηλό κόστος σε χρόνο και σε χρήμα και η εύκολη επικοινωνία μεταξύ των λαών αναδεικνύει κοινές προκλήσεις, κοινές ευκαιρίες, κοινά προβλήματα.

Ζούμε στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, όπου ο κόσμος έχει «μικρύνει» σημαντικά και το πρόβλημα στο εσωτερικό μιας άλλης χώρας μέσα σε λίγα λεπτά γίνεται και δικό μας. Όπου ο ισχυρός εν μια νυκτί γίνεται αδύναμος. Όπου η οικονομική επιβίωση απαιτεί μια συνεχή προσαρμοστικότητα. Όπου η ανασφάλεια σε όλες της τις μορφές έχει αποκτήσει έναν παγκοσμιοποιημένο χαρακτήρα.

Ζούμε στην εποχή όπου η παγκόσμια οικονομική και πολιτική διακυβέρνηση εμφανίζεται ως το μόνο ικανό μοντέλο να προωθήσει βιώσιμες λύσεις που έχουν έναν τοπικό, περιφερειακό ή παγκόσμιο χαρακτήρα.

Τέλος, ζούμε στην εποχή των κλιματικών αλλαγών, της μαζικής μετακίνησης πληθυσμών, της ανατροπής των παγκοσμίων συσχετισμών.

Μέσα λοιπόν σε αυτό το ασταθές περιβάλλον συγκρούσεων και συμμαχιών, ευκαιριών και ανατροπών αναδεικνύεται περαιτέρω η ανάγκη υιοθέτησης ευέλικτων και αποτελεσματικών σχημάτων συνεργασίας. Σχήματα, τα οποία θα ενστερνίζονται τους φόβους, τις ανησυχίες, τις ευαισθησίες, τις φιλοδοξίες και τις αδυναμίες των λαών, θα αναζητούν διέξοδα και θα δίνουν λύσεις.

Μια τέτοιας μορφής ευρεία συνεργασία, η οποία υιοθετείται ευρέως σήμερα και προκρίνεται ως ένα σχήμα γόνιμου διαλόγου, ενημέρωσης, συντονισμού και αλληλοβοήθειας, λαμβάνει χώρα μεταξύ των πόλεων. Η «διπλωματία των πόλεων», όπως αποκαλείται, έχει αποκτήσει στις ημέρες μας μια τέτοια δυναμική που να λειτουργεί όχι μόνο συμπληρωματικά αλλά και συχνά να αντικαθιστά την κλασσική διπλωματία. Στα πλεονεκτήματά της συγκαταλέγεται κυρίως το γεγονός ότι εκπροσωπεί τοπικές αυτοδιοικήσεις οι οποίες, ως ο πιο κοντινός θεσμός στον πολίτη, βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση να προσδιορίσουν και να ανταποκριθούν στις ανάγκες των πολιτών, να απαντήσουν στις ανησυχίες τους και στα προβλήματά τους, να συμβάλουν στη βελτίωση της καθημερινότητάς τους.

Με την πλειοψηφία της Βαλκανικής χερσονήσου να γνωρίζει την δεκαετία του 90 ένα ισχυρό σοκ πολιτικοοικονομικών αλλαγών. Με τις τοπικές κοινωνίες σε μια ρήξη με το παρελθόν. Με την ειρήνη και τη σταθερότητα να γνωρίζει έντονους τριγμούς. Με το «άνοιγμα» σε διαφορετικά πρότυπα και συνήθειες να δημιουργεί ανασφάλεια και εσωστρέφεια, η διεύρυνση των φιλικών σχέσεων μεταξύ των βαλκανικών χωρών και των λαών τους αποτελεί μια συνεχή πρόκληση για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη έξοδο των Βαλκανίων από νοοτροπίες και ιστορικά κατάλοιπα που δηλητηριάζουν τις σχέσεις μεταξύ των γειτόνων, από μια απομόνωση που διαμορφώνει και θρέφει προκαταλήψεις και στερεότυπα, από έναν προστατευτισμό που κατεδαφίζει κάθε αφορμή προσέγγισης.

Συνεπώς, η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής της Θεσσαλονίκης το 2001 να δημιουργήσει το βαλκανικό δίκτυο πόλεων δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως ένα σύνηθες σχήμα συνεργασίας, αλλά πρωτίστως ως μια επιβεβαίωση της προσήλωσης των γειτονικών κρατών στις αρχές της φιλίας και της αλληλεγγύης. Αλλά κι ως ένα φόρουμ εμβάθυνσης της σταθερότητας και της ανάπτυξης της περιοχής, χάραξης κοινών προτεραιοτήτων και εξεύρεσης λύσεων. Και μέχρι σήμερα οι συναντήσεις του δικτύου επιβεβαιώνουν αυτές τις αρχές και επιβραβεύουν όσους πρωτοστάτησαν για τη σύστασή του.

Τα θέματα που επιλέχθηκαν προς συζήτηση αυτή τη χρονιά, αυτό της οικονομικής ύφεσης, της ψηφιακής εποχής, της εγκληματικότητας και των ναρκωτικών αποτελούν το καθένα από αυτά μια μεγάλη πρόκληση. Παρουσιάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και σημεία συνάντησης. Η οικονομική ύφεση παρουσιάστηκε πρόσφατα, τις αρχές του 2008, ως μια απειλή ικανή να βουλιάξει τις εθνικές και τοπικές οικονομίες και να ακυρώσει κάθε μορφή ανάπτυξης. Αναμένεται εντούτοις σύντομα να τερματιστεί. Η εγκληματικότητα και το πρόβλημα των ναρκωτικών απειλούν εδώ και χρόνια την καθημερινότητα των πολιτών. Και μολονότι η καταπολέμησή τους βρίσκεται στην κορυφή της ατζέντας των οργανωμένων πολιτειών η γιγάντωση των χαρακτηριστικών τους δεν μας καθιστά αισιόδοξους ότι στο ορατό μέλλον θα βρεθεί μια λύση. Η ψηφιακή εποχή, τέλος, αποτελεί την απάντηση που πρέπει να δοθεί από τούδε και στο εξής στη ραγδαία ανάπτυξη των διοικητικών θεσμών και των οργανωτικών δομών, στην ανάγκη προγραμματισμού δημοσίων πολιτικών και συντονισμού του έργου της Διοίκησης.

Παρά τη διαφοροποίηση ως προς τη διάρκεια και τον χρόνο εκδήλωσης κάθε φαινομένου, και τα τρία αυτά θέματα είναι αλληλένδετα. Η οικονομική ύφεση έχει οδηγήσει στην εξαθλίωση μεγάλη μερίδα του πληθυσμού των τοπικών κοινωνιών. Μια εξαθλίωση που συχνά αποτελεί αφετηρία εγκληματικότητας, που οδηγεί στην απομόνωση, στην εσωστρέφεια, στην ανασφάλεια, στη ρήξη των σχέσεων κράτους και πολίτη. Η ψηφιακή εποχή αποτελεί μια απάντηση στην ανάγκη ύπαρξης ποιοτικών, σύγχρονων και αποτελεσματικών διοικητικών δομών που θα λειτουργούν προς όφελος όλων των πολιτών και της ευρύτερης ανάπτυξης με διαφάνεια και προγραμματισμό.

Κύριες και κύριοι

Σε έναν κόσμο ολοένα και περισσότερο αστικοποιημένο και πολύπλοκο, οι πόλεις και οι τοπικές αρχές βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή μιας συνεχούς προσπάθειας εποικοδομητικής διευθέτησης των προβλημάτων που απασχολούν τις κοινωνίες τους. Ωστόσο οι λύσεις που θα πρέπει να βρεθούν στις νέες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα θα είναι ατελείς εάν δεν αναζητηθεί μια συνολική προσέγγιση, ένας συντονισμός μέσα από διεθνείς πλατφόρμες συνεργασίας, όπως αυτή μεταξύ των πόλεων.
Κυρίες και κύριοι

Μια ευημερούσα και ασφαλής γειτονιά μπορεί να επιτευχθεί μόνο εάν υπάρχει αποτελεσματική συνεργασία σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Ένας συνεκτικός κόσμος απαιτεί συνεκτικές πόλεις. Η προσπάθειά σας συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ας την επικροτήσουμε και ας την ενισχύσουμε.