ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 23 Ιουνίου 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ Θ. ΤΖΑΚΡΗ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ 7ης ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΚΘΕΣΗΣ POLIS 2009 ΦΟΡΕΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ,Θεοδώρας Τζάκρη στα εγκαίνια της 7ης Διεθνούς ΄Εκθεσης POLIS 2009 Φορέων Αυτοδιοίκησης, Δημόσιου και Κοινωνικού Τομέα και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη 26 Νοεμβρίου 2009

Μια Αυτοδιοίκηση, ατμομηχανή και σύμμαχος της περιφερειακής και της εθνικής ανάπτυξης, αρωγός των συμφερόντων και της ποιότητας ζωής των πολιτών έχει ανάγκη των προϊόντων και των υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα, της ανταλλαγής και της σύνθεσης εμπειριών και τεχνογνωσίας, της ανάπτυξης συνεργασιών, της δημιουργίας δικτύων και εταιρικών σχημάτων. Η Έκθεση POLIS παρέχει ακριβώς αυτή τη δυνατότητα. Τη δημιουργία δηλαδή της γέφυρας ανάμεσα στο Δημόσιο τομέα και στους ιδιώτες, την εξασφάλιση ενός γόνιμου εδάφους παρουσίασης και προσφοράς υψηλής ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών, τη λειτουργία ενός φόρουμ προβληματισμού και επεξεργασίας προτάσεων, τη μετάγγιση γνώσης και εμπειρίας. Το ζητούμενο σε αυτό το χώρο συνύπαρξης αποτελεί η παραγωγή υψηλού επιπέδου προϊόντων και υπηρεσιών που θα διευκολύνουν την καθημερινότητα των πολιτών, θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους, θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις ανάπτυξης, θα επουλώσουν την τραυματισμένη εικόνα της Διοίκησης.

Η κύρια επιτυχία της έκθεσης έγκειται στο πρακτικό κομμάτι της εφαρμογής της. Μέσω της πρωτοβουλίας αυτής αναδεικνύεται η δημιουργική δράση του δημόσιου τομέα, των υποστηρικτικών μηχανισμών του και των συλλογικών του οργάνων. Συγχρόνως, ο ιδιωτικός τομέας παρουσιάζει το έργο του και διαπιστώνει επί τόπου τις ανάγκες μιας ραγδαίως εξελισσόμενης αγοράς, αυτής της κεντρικής και τοπικής Διοίκησης, ώστε να συμβάλει στη βελτίωση της λειτουργικότητας και της παραγωγικότητάς της.

Η έκθεση POLIS 2007 με τον μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων από πολλά κράτη, με τα εκθέματα υψηλών προδιαγραφών, με τις σημαντικού ενδιαφέροντος ημερίδες και συνεδριάσεις, με τη μοναδικότητά της ως γεγονός όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μας γεμίζει πρόσθετες ευθύνες για την παραγωγή επιτυχημένων αποτελεσμάτων. Πέρα όμως από τις ευθύνες μας καθιστά αισιόδοξους για την επόμενη ημέρα της Διοίκησης. Μια ημέρα που για να ανατείλει θα πρέπει να δουλέψουμε σκληρά και αδιάκοπα και με περισσή υπευθυνότητα όλοι εμείς σήμερα.

Την επομένη των εκλογών σπεύσαμε ως κυβέρνηση να δρομολογήσουμε τη διαδικασία μιας ευρείας Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μιας μεταρρύθμισης, η οποία μέσα από τις αλλαγές στο κεντρικό κράτος και τις δομές του, μέσα από την ενίσχυση και αναβάθμιση της Αυτοδιοίκησης θα θέσουν το θεμέλιο λίθο μιας βαθιάς, ουσιαστικής και δημοκρατικής αλλαγής που θα απελευθερώνει και θα ενισχύει τις υγιείς δυνάμεις στο κεντρικό κράτος και στην Αυτοδιοίκηση, θα εξυπηρετεί και θα εδραιώνει την εφαρμογή ενός διαφορετικού μοντέλου ισόρροπης ανάπτυξης

Η νέα αρχιτεκτονική της διοικητικής διάρθρωσης της χώρας θα περιλαμβάνει μια απλή, ευδιάκριτη και αποκεντρωμένη δομή η οποία θα εδράζεται σε τρεις πυλώνες: σε μια ευέλικτη επιτελική κυβέρνηση, σε μια πρωτοβάθμια Αυτοδιοίκηση με ισχυρούς οικονομικά και διοικητικά Δήμους και σε μια περιφερειακή Αυτοδιοίκηση με αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη. Η κυβέρνηση θα διαχειρίζεται τις αναγκαίες εθνικές πολιτικές, απαλλαγμένη από τοπικές και περιφερειακές λειτουργίες. Η τοπική αυτοδιοίκηση, που θα προκύψει μετά από ένα νέο κύμα συνενώσεων, θα παρέχει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Η περιφερειακή Αυτοδιοίκηση θα επιμελείται της περιφερειακής ανάπτυξης καθώς και του σχεδιασμού και της εφαρμογής δημόσιων πολιτικών. Για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη θα θεσμοθετηθεί η Μητροπολιτική Αυτοδιοίκηση.

Η διοικητική μεταρρύθμιση, την οποία δρομολογούμε την επαύριο των εκλογών, δεν θα είναι αποσπασματική. Θα αποτελεί μια πλήρη ανατροπή της κατεστημένης δομής με ριζικό και δημοκρατικό μετασχηματισμό ολόκληρου του κράτους. Μέσα από αυτή επιδιώκουμε την κοινή ευημερία, την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, την εθνική και κοινωνική συνοχή, την άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων, την ισότιμη συμμετοχή στην αναπτυξιακή διαδικασία και στα αποτελέσματά της, την εμβάθυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα άσκησης της Διοίκησης, τη βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη, την προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία του καταναλωτή, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Κυρίες και κύριοι
Η νέα αρχιτεκτονική δομή που οραματιζόμαστε έχει ανάγκη από όλες τις υγιείς δυνάμεις της χώρας, από την εμπειρία τους, το δυναμισμό, τη δημιουργικότητά τους. Το στοίχημα που καλούμαστε να κερδίσουμε δεν αποτελεί προσωπική υπόθεση της κυβέρνησης αλλά ολόκληρου του τόπου. Στους χαλεπούς οικονομικά καιρούς που διανύουμε, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας απαιτεί ένα πρόσφορο έδαφος: τις δομές αυτές που απαλλαγμένες από γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και κατάλοιπα δημιουργούν ένα φιλικό περιβάλλον για τον έλληνα και ξένο επενδυτή, τον ερευνητή, διευκολύνουν την καθημερινότητα, αποκαθιστούν τη σχέση εμπιστοσύνης κράτους-πολίτη. Στη νέα αυτή αρχιτεκτονική δομή που επιθυμούμε να οικοδομήσουμε η Τοπική Αυτοδιοίκηση θα έχει σημαίνοντα ρόλο. Μια αυτοδιοίκηση όμως που δεν θα αποτελεί μαγαζί κανενός για να υπακούει σε πελατειακές λογικές, αλλά θα συνιστά χώρο ανάπτυξης οικονομικών, πολιτικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, όπου ο έλληνας πολίτης και ο νόμιμος μετανάστης θα απολαμβάνει υπηρεσιών που θα προάγουν την καθημερινότητά του, που θα στηρίζουν τις ελπίδες του, που θα υλοποιούν το όραμά του.

Κυρίες και κύριοι
Στην προσπάθειά να δώσουμε μια νέα πνοή στην ασθμαίνουσα διοικητική δομή έχουμε ανάγκη από τη συμβολή τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού τομέα, των επιχειρηματιών. Η έκθεση POLIS αποτελεί μια λαμπρή ευκαιρία να συζητήσουμε για τη νέα διοικητική αρχιτεκτονική, να διαγνώσουμε τις δυνατότητες και τις ελλείψεις μας, να χαράξουμε τον προγραμματισμό μας.
Στο διάλογο που θα ακολουθήσει της επίσημης κατάθεσης της πρότασής μας περιμένουμε την κριτική σας, τις σκέψεις σας με ένα ανοιχτό πνεύμα, με το βλέμμα στραμμένο στο αύριο. Ας κάνουμε το ποιοτικό άλμα απαλλαγμένοι από μίζερες, εφήμερες, αδιαφανείς, αναχρονιστικές πολιτικές που καθιστούν, τόσο το ίδιο το κράτος, όσο και τους πολίτες όμηρους αδιεξόδων. Το χρωστάμε στους εαυτούς μας, στα παιδιά μας, στην πατρίδα μας.