ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΤΖΑΚΡΗ

Χαιρετισμός Υφυπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη στην πανευρωπαϊκή διάσκεψη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού
«Kαλές πρακτικές ως προς τον εθελοντισμό με στόχο την ενδυνάμωση των Μεταναστών»

Αθήνα, 10 Δεκεμβρίου 2009

Κυρίες και κύριοι

Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να παραστώ στη σημαντική αυτή πανευρωπαϊκή διάσκεψη που διοργανώνεται από το ελληνικό τμήμα του Ερυθρού Σταυρού με θέμα την ενδυνάμωση των Μεταναστών μέσα από καλές πρακτικές ως προς τον εθελοντισμό. Πρόκειται για ένα θέμα ιδιαίτερου ελληνικού ενδιαφέροντος λόγω της ύπαρξης χιλιάδων μεταναστών στην ελληνική επικράτεια και της αμείωτης έλευσης κατά εκατοντάδες σε καθημερινή βάση.

Σε μια τεχνοκρατούμενη κοινωνία με τους ξέφρενους, τυποποιημένους ρυθμούς ζωής, με την ανασφάλεια κυρίαρχη σε κάθε ενεργή πρωτοβουλία, ο εθελοντισμός, σε πείσμα των αφιλόξενων καιρών, ενισχύεται τόσο ως προς την ένταση, όσο και ως προς το περιεχόμενο. Παύει να αποτελεί μια μεμονωμένη, ανώνυμη προσφορά και γίνεται ένα οργανωμένο κύμα κοινωνικής αλληλεγγύης. Παύει να αποτελεί μια αφανή μορφή στήριξης και αποκτά στοιχεία συμμετοχικής δημοκρατίας και κοινωνικής παρέμβασης. Δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να καθίστανται συνδιαμορφωτές των εξελίξεων. Nα θέτουν μια διαφορετική συνισταμένη στη σχέση πολίτη – κράτους. Nα μεταβάλλονται σε παράγοντες ουσιαστικής αλλαγής. Nα δίνουν περιεχόμενο στην κοινωνική αλληλεγγύη. Nα μεταφέρουν όραμα και ενέργεια.