ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 18 Απριλίου 2024

Συχνές Ερωτήσεις

Οι παιδικές χαρές εντός σχολείων δεν είναι επιλέξιμες. Μπορούν όμως να χρηματοδοτηθούν από την πρόσκληση ΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος ΄΄Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές διατάξεις΄΄.

Οι παιδικές χαρές εντός παιδικών σταθμών είναι επιλέξιμες.

Όχι. Θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά προμήθεια.

Στην πρόσκληση ΙΙΙ του προγράμματος Φιλόδημος, ως εξοπλισμός νοείται μόνο η προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων.

Δάπεδο ασφαλείας ορίζεται οτιδήποτε εμπίπτει στην κατηγορία δαπέδου ασφαλείας το οποίο μπορεί να πιστοποιηθεί ως τέτοιο.