ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Αρχικά να πρέπει να τονίσουμε ότι το τέκνο αυτό, αφού γεννήθηκε όσο ο γάμος της μητέρας του είναι σε ισχύ, καλύπτεται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο και θα πρέπει, για να ισχύει αυτό που μας αναφέρετε, να προκύπτει από τα προσκομιζόμενα σε εσάς δικαιολογητικά ότι έχει γίνει νομίμως προσβολή της πατρότητας. Εφόσον τηρείται η ανωτέρω προϋπόθεση, υπάρχουν δύο περιπτώσεις:

 • Εάν η γυναίκα είναι αρχικό μέλος της μερίδας, τότε θα πρέπει να εγγράψετε το τέκνο κανονικά στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό της μερίδας, κάτω δηλαδή από τον σύζυγό της και τα τέκνα που τυχόν έχει αποκτήσει με αυτόν.
 • Εάν αρχικό μέλος της μερίδας είναι ο άνδρας τότε απαιτείται η διαγραφή του τέκνου από τη μερίδα αυτή και η μεταφορά του σε άλλη μερίδα, η δομή της οποίας θα είναι η εξής:
  - Αρχικό μέλος μερίδας η ενδεικτική εγγραφή της μητέρας
  - Νο2 η κανονική εγγραφή του τέκνου Τονίζεται ότι για να μην εμφανίζεται το τέκνο που διαγράφηκε λόγω προσβολής πατρότητας στη μερίδα του άνδρα, μπορεί να δημιουργηθεί νέα οικογενειακή μερίδα με μεταφορά όλων των μελών της μερίδας, πλην του διαγραφέντος τέκνου, σε νέα οικογενειακή μερίδα (ως αιτία διαγραφής από την προηγούμενη μερίδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τιμή του κωδικολογίου "επαναπροσδιορισμός μερίδας"). Με τη νέα κίνηση αλλαγή μερίδας λόγω επαναπροσδιορισμού μερίδας στα πιστοποιητικά δεν εκτυπώνεται πλέον καθόλου το διαγραφέν τέκνο λόγω προσβολής πατρότητας.

Το Εθνικό Δημοτολόγιο προβλέπει το πεδίο "ένδειξη ανευ Πατρός" για το οποίο ισχύουν τα εξής:

 • Όταν το πεδίο είναι συμπληρωμένο με τιμή ΝΑΙ ή Μη Διαθέσιμο όλα τα υπόλοιπα πεδία του πατέρα θα πρέπει να είναι κενά.
 • Αν το πεδίο αυτό είναι συμπληρωμένο με τιμή ΟΧΙ θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλεί το Α όνομα και το Α επώνυμο πατέρα.
 • Αν το πεδίο είναι συμπληρωμένο με τιμή Πρόσληψη Πατρωνύμου θα πρέπει υποχρεωτικά να σταλεί το Α όνομα του πατέρα.

Επομένως, στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να επιλέξετε την τιμή "πρόσληψη πατρωνύμου".

Το τέκνο που αναγνωρίσθηκε από άνδρα που τελεί σε νόμιμο γάμο και έχει τη δημοτικότητα του, η οποία τυγχάνει να είναι διαφορετική από αυτή της μητέρας του, εγγράφεται στην υπάρχουσα οικογενειακή μερίδα του πατέρα του στον επόμενο ελεύθερο αύξοντα αριθμό (σε αντίθεση δηλαδή με τα έως σήμερα ισχύοντα σύμφωνα με τα οποία το αναγνωρισθέν τέκνο έπρεπε να εγγραφεί σε ίδια οικογενειακή μερίδα με την ενδεικτική εγγραφή του πατέρα του).

Αρχικά θα πρέπει να τονιστεί ότι τα δύο τέκνα που απέκτησε η γυναίκα που τελεί σε νόμιμο γάμο με κάποιον που δεν είναι ο σύζυγός της, καλύπτονται από το τεκμήριο καταγωγής από γάμο και μόνο αν έχει γίνει προσβολή πατρότητας είναι έγκυρες οι δύο αναγνωρίσεις που μου αναφέρετε ότι έχουν γίνει. Πρέπει λοιπόν να καλύπτεστε από τα προσκομιζόμενα σε εσάς δικαιολογητικά για το ανωτέρω.
Με δεδομένα λοιπόν: α) τις προσβολές πατρότητας και β) το ότι ο αναγνωρίζων τα δύο τέκνα δεν είναι δημότης του Δήμου σας, ισχύουν τα κάτωθι:

 • Το τέκνο του οποίου προσεβλήθη η πατρότητα και είναι ακόμη εγγεγραμμένο στη μερίδα του άνδρα που αποποιήθηκε την πατρότητά του, πρέπει να μεταφερθεί σε άλλη οικογενειακή μερίδα (αιτία διαγραφής δημοτολογίου: προσβολή πατρότητας). Η δομή της νέας μερίδας που θα δημιουργηθεί θα είναι:
  • No1: Αρχικό μέλος μερίδας: η ενδεικτική εγγραφή της σε νόμιμο γάμο τελούσης κυρίας
  •  Νο2: Τέκνο α:η κανονική εγγραφή του παιδιού που ήδη αναφέραμε ανωτέρω (και θα μεταφέρετε από τη μερίδα όπου είναι εγγεγραμμένο)
  •  Νο3: Τέκνο β: η κανονική εγγραφή του άλλου τέκνου του αρχικού μέλους [που εσείς μου αναφέρατε τηλεφωνικά ότι α) δεν είναι πουθενά εγγεγραμμένο β) έχει γίνει προσβολή πατρότητας από τον σύζυγο της μητέρας του]
 • Τονίζεται ότι αναφορικά με την αρχική μερίδα, εκείνη δηλαδή όπου το τέκνο διεγράφη λόγω προσβολής πατρότητας, για να μην εμφανίζεται το τέκνο αυτό στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μπορείτε να δημιουργήσετε νέα οικογενειακή μερίδα με μεταφορά όλων των μελών από την προηγούμενη μερίδα, πλην του διαγραφέντος τέκνου. (ως αιτία διαγραφής από την προηγούμενη μερίδα θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί η τιμή του κωδικολογίου "επαναπροσδιορισμός μερίδας").
 • Σε περίπτωση που η κυρία αυτή χωρίσει, θα πρέπει στη μερίδα που είναι εγγεγραμμένη ενδεικτικά με τα τέκνα της να αλλάξετε το είδος εγγραφής από ενδεικτική σε κανονική χρησιμοποιώντας την αιτία κίνησης "Μεταβολή λόγω λάθους χρήστη". Εννοείται ότι θα την διαγράψετε από την προηγούμενη μερίδα και για το αρχικό μέλος θα κάνετε την κίνηση "Διαζύγιο", με την οποία θα διαγραφούν όλα τα στοιχεία γάμου του εκτός από το βαθμό γάμου.