ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

12.01.2022 - Εξετάσεις ιθαγένειας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για απόκτηση Πιστοποιητικού Επάρκειας Γνώσεων για Πολιτογράφηση 07.01.2022 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης: Τέλος η ταλαιπωρία για τους Έλληνες του εξωτερικού. Ξεκίνησε η απευθείας καταχώριση των ληξιαρχικών πράξεων στο Μητρώο Πολιτών από τα Προξενεία 22.12.2021 - Ο ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το σχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του συστήματος Αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων, της Στοχοθεσίας και του Κοινού Πλαισίου Αξιολόγησης στο Δημόσιο 21.12.2021 - ΥΠΕΣ Μ. Βορίδης στο «Digital Economy Forum 2021»: Εφαρμόζουμε ένα ολιστικό σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού του Δημοσίου 10.12.2021 - Απάντηση του ΥΠΕΣ Μ. Βορίδη σε επίκαιρες ερωτήσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την πολιτογράφηση και το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας στους δημοσίους υπαλλήλους
Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2022

Συχνές Ερωτήσεις

Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί το είδος γάμου, ως στοιχείο από τα οποίο δύναται να προκύψει ευαίσθητο προσωπικό δεδομένο.

Από τα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου έχει αφαιρεθεί και ο τρόπος κτήσης δημοτικότητας και ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας. Ο τρόπος κτήσης ιθαγένειας θα πρέπει υποχρεωτικά, όμως, να εκτυπώνεται μόνο στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και μόνο όταν η χρήση αυτού είναι η μεταδημότευση.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών, με την κατάρτιση συγκεκριμένου αριθμού ενιαίων προτύπων πιστοποιητικών η χρήση των οποίων είναι υποχρεωτική, στη μορφή που διατίθενται μέσω του Ε.Δ., από το σύνολο των ΟΤΑ της Χώρας. Επομένως, οι ΟΤΑ δεν μπορούν προβούν σε καμία μεταβολή στη μορφή των πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου. Η απεικόνιση του σήματος-εμβλήματος του κάθε ΟΤΑ θα αλλοίωνε την ομοιομορφία των πιστοποιοητικών και για το λόγο αυτό δεν επετράπη. Σε κάθε περίπτωση βεβαίως, εφόσον το επιθυμείτε, το σήμα σας μπορεί να απεικονίζεται στο χαρτί στο οποίο εκτυπώνεται το πιστοποιητικό.

Στα πλαίσια του Εθνικού Δημοτολογίου πραγματοποιήθηκε τυποποίηση των πιστοποιητικών που αφορούν τη δημοτική κατάσταση των πολιτών και όχι των αποφάσεων Δημάρχου, καθώς ήταν αδύνατον να καλυφθούν και να τυποποιηθούν όλες οι πιθανές αποφάσεις που μπορεί να εκδοθούν από έναν Δήμαρχο για κάθε εξειδικευμένη περίπτωση. Κάθε ΟΤΑ, λοιπόν, μπορεί να συνεχίσει να εκδίδει αποφάσεις με ό,τι μορφή επιθυμεί, σύμφωνα βεβαίως με τις τυχόν ανά περίπτωση υπάρχουσες νομοθετικές επιταγές.

Το πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων δεν υπάρχει στα ενιαία πρότυπα πιστοποιητικών του Εθνικού Δημοτολογίου και αυτό γιατί κατόπιν επικοινωνίας μας με τη στρατολογία προέκυψε ότι καλύπτονται, εάν στις περιπτώσεις που χορηγείτο πιστοποιητικό εγγραφής στο Μητρώο Αρρένων, εκδίδεται πλέον πιστοποιητικό γέννησης.

Σύμφωνα με την αριθμ. 1636/ Φ.ΕΡΩΤ.46/ 05-06-2003 ατομική γνωμοδότηση του Γραφείου του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου μας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από την Υπηρεσία μας, δεν είναι δυνατή η χορήγηση πιστοποιητικού από το Δήμαρχο σε περίπτωση ατόμου διαγραφέντος από το Δημοτολόγιο λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας. Σε αυτή την περίπτωση μπορεί, όμως, κατ΄ αρχήν να χορηγηθεί αντίγραφο της οικογενειακής μερίδας, όπως εκείνη έχει τηρηθεί μέχρι την επελθούσα διαγραφή λόγω απώλειας της ελληνικής ιθαγένειας.

Ναι, στα πλαίσια του έργου του Εθνικού Δημοτολογίου προχωρήσαμε σε τυποποίηση μόνο των πιστοποιητικών και όχι των βεβαιώσεων που εκδίδονται από τα δημοτολόγια της Χώρας, οι οποίες συνεχίζουν να εκδίδονται με τις υπάρχουσες μορφές.

Αναφορικά με την εκτύπωση των πρώην συζύγων (που είναι εγγεγραμμένoι/ες στη μερίδα είτε με κανονική είτε με ενδεικτική εγγραφή αλλά με στοιχεία διαγραφής) στα πιστοποιητικά, η προδιαγραφή που έχει δοθεί από το ΥΠ.ΕΣ. στις κατασκευάστριες εταιρείες εφαρμογών δημοτολογίου είναι ότι η εκτύπωση τους ή μη θα πρέπει να εναπόκειται στην επιλογή του υπαλλήλου του δημοτολογίου. Ο χρήστης, δηλαδή, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επιλέγει, αναλόγως της περίπτωσης και εφαρμόζοντας πάντα την ισχύουσα νομοθεσία, πριν την εκτύπωση του πιστοποιητικού το εάν θα εμφανιστούν σε αυτό οι πρώην σύζυγοι. Εάν η τοπική εφαρμογή του δημοτολογίου σας δεν σας παρέχει τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην κατασκευάστρια εταιρεία αυτής.