ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 28 Μαΐου 2024

Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση

PDF | Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση
αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση