ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση

PDF | Αυτοδίκαιη παραίτηση υπαλλήλου από την πρώτη θέση σε περίπτωση
αποδοχής διορισμού σε δεύτερη θέση