ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 07 Ιουνίου 2023

Άρθρο του υπ. Εσωτερικών κ. Τάκη Θεοδωρικάκου στα “ΝΕΑ”: Αναπτυξιακή ώθηση στην Αυτοδιοίκηση

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει την τοπική αυτοδιοίκηση ως πυλώνα ισόρροπης ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής των πολιτών. Σε αυτό στοχεύουν οι μεταρρυθμίσεις που ξεκινήσαμε και τώρα επιταχύνουμε.

Αποκαταστήσαμε από το καλοκαίρι την κυβερνησιμότητα σε δήμους και περιφέρειες. Θεσμοθετήσαμε τη δυνατότητα αξιοποίησης ιδιωτών σε υπηρεσίες καθαριότητας, πράσινου και ηλεκτροφωτισμού.

Το νομοσχέδιο που καταθέτουμε τώρα δίνει αναπτυξιακή ώθηση στους Δήμους και στις τοπικές κοινωνίες.

Δίνουμε τη δυνατότητα στους δήμους να λειτουργήσουν αναπτυξιακούς οργανισμούς μέσα από την πραγματική μετεξέλιξη των Αναπτυξιακών Εταιριών τους για να υλοποιούν προγράμματα με γρηγορότερη και ευκολότερη εξασφάλιση πόρων και υλοποίηση έργων.

Λύνουμε το οξυμένο πρόβλημα υποστελέχωσης τεχνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών δόμησης (πολεοδομίες), ένα πρόβλημα που ταλαιπωρεί δήμους και πολίτες. Το επιλύουμε με τρόπο αποτελεσματικό, που δεν επιβαρύνει με δημόσιους υπαλλήλους την αυτοδιοίκηση. Δίνουμε τη δυνατότητα με προγραμματικές συμβάσεις στην ΕΕΤΑΑ και τις αναπτυξιακές εταιρείες να παρέχουν το απαιτούμενο προσωπικό μηχανικών μελέτης και επίβλεψης έργων στους δήμους.

Θεσμοθετούμε την διαδικτυακή εφαρμογή «Μητρώο Δεδομένων Τοπικής Αυτοδιοίκησης» για τη χάραξη αποτελεσματικών και στοχευμένων αναπτυξιακών πολιτικών.

Καθιερώνεται, επίσης, για πρώτη φορά η παροχή τεχνικής βοήθειας για την υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων τόσο του ΥΠ.ΕΣ. όσο και των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Εισάγεται ένα καινοτόμο σύστημα παράλληλης άσκησης αρμοδιοτήτων πιλοτικά στους τρεις μεγαλύτερους Δήμους, οι οποίοι μέσω μνημονίου συνεργασίας με άλλους δημόσιους φορείς, θα μπορούν να ασκούν τις αρμοδιότητές τους.

Στον τομέα κοινωνικής συνοχής και αλληλεγγύης δημιουργούμε το πρωτοποριακό πρόγραμμα τηλεϊατρικής «Πρόληψη στο Σπίτι» για τους κατοίκους ορεινών και δυσπρόσιτων περιοχών. Οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών να παρέχουν ιατρικές υπηρεσίες σε συμπολίτες μας, οι οποίοι είτε λόγω ηλικίας είτε λόγω ασθένειας δυσκολεύονται να μετακινηθούν. Ανοίγουμε τον δρόμο στην αυτοδιοίκηση, ώστε να αναλάβει περισσότερες αρμοδιότητες στον τομέα της Πρωτοβάθμιας Υγείας.

Προωθούμε την αξιολόγηση και την αξιοκρατία. Εναρμονίζουμε τις διαδικασίες επιλογής προϊσταμένων στους δήμους με όσα ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα.

Ενισχύουμε την αξιοκρατία και τη δημιουργική άμιλλα με σημειακές μεταβολές στον τρόπο αξιολόγησης κι επιλογής των υπαλλήλων που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης.

Καθιερώνουμε τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων στο σύνολο του δημόσιου τομέα και της αυτοδιοίκησης. Διευκολύνουμε την αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων ανακύκλωσης.

Οι μεταρρυθμίσεις αυτές δίνουν νέα δυναμική στην Αυτοδιοίκηση. Θα ακολουθήσει η επόμενη φάση με τον νόμο που θα αποσαφηνίζει τις αρμοδιότητες κράτους, αυτοδιοίκησης, κεντρικής εξουσίας και αποκεντρωμένης διοίκησης. Σκοπός μας η καταπολέμηση παθογενειών, η εξαφάνιση της αλληλοεπικάλυψης αρμοδιοτήτων, η περαιτέρω ενδυνάμωση περιφερειών και δήμων και, τελικά, η παροχή ποιοτικού έργου για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Σταθερός στόχος να δημιουργηθεί μια νέα σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης. Το κράτος να σέβεται τον πολίτη. Ο πολίτης να σέβεται το κράτος. Η αυτοδιοίκηση να έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο για μια βιώσιμη ανάπτυξη και την ευημερία των πολιτών.

This image requires alt text, but the alt text is currently blank. Either add alt text or mark the image as decorative.

Ετικέτες: ΑΡΘΡΟΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΕΦΗΜΕΡΙΔΑΝΕΑΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΣ