ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021

Απόσπαση Υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Ανακοίνωση- Πρόσκληση για την Απόσπαση Υπαλλήλων στο Γραφείο της Γενικής Επιθεωρήτριας Δημόσιας Διοίκησης

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: οικ. 7716/07.05.2019 Πρόσκλησης του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής (ΑΔΑ):6Ι43ΟΡΡ6-541