ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 11 Αυγούστου 2022

Απόσπαση Υπαλλήλων στην Ε.Ε.Ε.Π.

PDF | DOC | Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Απόσπαση Υπαλλήλων στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)

Η απόφαση έχει τροποποιηθεί, η ορθή επανάληψη της απόφασης παρατίθεται στον σύνδεσμο: Απόσπαση υπαλλήλων στην Επιτροπή Ε.Ε.Π.

Σας ενημερώνουμε για την έκδοση της με αριθ. πρωτ.: ΠΡΠΟ564170413/17-4-13  Πρόσκλησης της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος, με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης: (ΑΔΑ): ΒΕΑΑΙΜΛ-ΡΡ9.

Αίτηση συμμετοχής στη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ε.Ε.Ε.Π.