ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 05 Ιουλίου 2022

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

Συντονιστής Νικόλαος Παπαθεοδώρου
Διεύθυνση Ν.Εθνική Οδός Πατρών – Αθηνών 158, Τ.Κ. 26442 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνo 2610 490333 / 34 / 52
Fax 2610 490359
Web Address www.apd-depin.gov.gr
Email Address sintonistis@apd-depin.gov.gr
Περιφέρειες

Πελοποννήσου

Δυτικής Ελλάδας

Ιονίων Νήσων