ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης

Συντονιστής Ιωάννης Σάββας
Διεύθυνση Καθ. Ρωσίδη 11 Τ.Κ. 54008 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνo 2313 309101 / 102 / 111 / 450
Fax 2310 422590
Web Address www.damt.gov.gr
Email Address syntonistis@damt.gov.gr
Περιφέρειες

Κεντρικής Μακεδονίας

Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης