ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Συντονίστρια Μαρία Κοζυράκη
Διεύθυνση  Πλ. Κουντουριώτη Τ.Κ. 71202 ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τηλέφωνo 2813 404102 / 3
Fax 2810 244520
Web Address www.apdkritis.gov.gr
Email Address ggg@apdkritis.gov.gr
Περιφέρεια Κρήτης