ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Παρασκευή 24 Μαΐου 2024

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης

Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κοζυράκη Μαρία
Τηλέφωνο Γραμματέως 2813404102 / 3
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Γραμματέως ggg@apdkritis.gov.gr
Συντονίστρια Αποκεντρωμένης Διοίκησης Καργιολάκη Χαρίκλεια
Τηλέφωνο Συντονίστριας 2813404102 / 3
Ηλεκτρονική Διεύθυνση Συντονίστριας x.kargiolaki@apdkritis.gov.gr
Δικτυακός Τόπος Φορέα www.apdkritis.gov.gr
Ταχυδρομική Διεύθυνση Φορέα Πλ.Κουντουριώτη, Τ.Κ. 71202 – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Περιφέρεια Κρήτης