ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Ιουλίου 2022

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Συντονιστής Σπυρίδων Κοκκινάκης
Διεύθυνση Κατεχάκη 56 T.K. 11525 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο 213 2035602 / 3 / 5
Fax 213 2035700
Web Address www.apdattikis.gov.gr
Email Address cord_ada@attica.gr
Περιφέρεια Αττικής