ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 13 Ιουλίου 2024

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & Η.Δ., κ. Γ.Ν.ΡΑΓΚΟΥΣΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, κ. Γ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗΣ, κ. Α. ΛΟΒΕΡΔΟΥ, ΓΙΑ ΤΕΛΕΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΗΣ ΚΗΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΑΝΤΑ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 

τηλ 213-1313581, 213-1313604

fax  210-3393530  210-3636429

email: press­­_office_ypes@ypes.gov.gr

           

ΑΘΗΝΑ, 3 Μαΐου  2011

 

                                                ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης κ. Γ. Ν. Ραγκούση, Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Α. Λοβέρδου, η κηδεία του Απόστολου Σάντα θα τελεστεί δημόσια δαπάνη και ορίστηκε μεσίστια έπαρση της Σημαίας κατά την Πέμπτη 5.5.2011, ημέρα της κηδείας του, στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης και σε όλα τα δημόσια καταστήματα, καταστήματα των ν.π.δ.δ., ΟΤΑ, Τραπεζών και οργανισμών κοινής ωφέλειας.