ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 22 Ιουνίου 2024

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: “Οι προδιαγραφές για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς”

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2023

 

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: “Οι προδιαγραφές για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς”


Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Κοινή Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών Στέλιου Πέτσα και του αρμόδιου Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σίμου Κεδίκογλου, με την οποία καθορίζονται όλα τα θέματα σχετικά με τη διαδικασία, τα όργανα, τα αναγκαία δικαιολογητικά και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την αδειοδότηση των καταφυγίων ζώων συντροφιάς. Κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 4830/2021 «Νέο πλαίσιο για την ευζωία των ζώων συντροφιάς – Πρόγραμμα “ΆΡΓΟΣ”» θεσπίζεται ένα συνεκτικό, σαφές και απλοποιημένο πλαίσιο προηγούμενης άδειας για την ίδρυση και τη λειτουργία των καταφυγίων αδέσποτων ζώων από  δήμους, νομικά πρόσωπα δήμων ή συνδέσμους αυτών, διαδημοτικές συνεργασίες, αναπτυξιακούς οργανισμούς δήμων, φιλοζωικά σωματεία και οι φιλοζωικές οργανώσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και φυσικά πρόσωπα.

Παράλληλα, προς διασφάλιση της τήρησης αυστηρών κανόνων ευζωίας για τα φιλοξενούμενα ζώα, καθορίζονται σχετικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων και ορίζονται οι αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο της λειτουργίας των καταφυγίων ζώων συντροφιάς.

Σημειωτέον ότι η Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα προστίθεται στις λοιπές υπουργικές αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί στο πλαίσιο της εφαρμογής και αποτελεσματικής υλοποίησης του νέου πλαισίου για την ευζωία των ζώων συντροφιάς δυνάμει του ν. 4830/2021. Υπενθυμίζουμε ότι έχουν ήδη δημοσιευθεί:

  1. Η ΚΥΑ 1609 ΕΞ 2022 (Β’ 203) με θέμα «Καθορισμός όρων λειτουργίας του Εθνικού Μητρώου Ζώων Συντροφιάς και των Υπομητρώων του».
  2. Η ΚΥΑ 84653/2022 (Β’ 6331) με θέμα «Καθορισμός των πόρων, της διαδικασίας, των κριτηρίων και του τρόπου χρηματοδότησης των δήμων, για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς.
  3. Η ΥΑ 90260/2022 με θέμα «Κατανομή ποσού 5.000.000,00€ για την υλοποίηση δράσεων διαχείρισης αδέσποτων ζώων συντροφιάς στους δήμους της χώρας , από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2022».

Επίσης, τονίζεται ότι για πρώτη φορά, πέραν της χρηματοδότησης των καταφυγίων και των δαπανών σίτισης της κτηνιατρικής φροντίδας των ζώων συντροφιάς, βρίσκεται σε εξέλιξη το μεγαλύτερο πρόγραμμα στειρώσεων που έχει γίνει ποτέ
ύψους 5 εκατ. ευρώ και το πρόγραμμα εμβολιασμών αδέσποτων ζώων συντροφιάς ύψους 3 εκατ. ευρώ.

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Το είπαμε και το κάναμε,  παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας για “Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο”. Διασφαλίζουμε την ευζωία των αδέσποτων ζώων και τις συνθήκες διαβίωσής τους, καθορίζοντας τα κριτήρια και τις προδιαγραφές ορθής και νόμιμης λειτουργίας των καταφυγίων, με τη συνδρομή της Αυτοδιοίκησης. Σε στενή συνεργασία με όλους τους συναρμόδιους φορείς βάζουμε γερές βάσεις για την διασφάλιση της ευζωίας των αδέσποτων ζώων».

 

Επισυνάπτεται η ΚΥΑ