ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 10 Αυγούστου 2022

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: «Νέες εντάξεις έργων ύψους 314 εκατ. ευρώ στο “Αντώνης Τρίτσης”»

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2022

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: «Νέες εντάξεις έργων ύψους 314 εκατ. ευρώ στο “Αντώνης Τρίτσης”»

 

Νέες εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός, Στέλιος Πέτσας. Κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση εκατόν τριάντα τρία (133)  νέα έργα, συνολικού ύψους 313.692.228,29 ευρώ. Πρόκειται για έργα που καλύπτουν ένα μεγάλο φάσμα των αξόνων του Προγράμματος, από την αγροτική οδοποιία μέχρι την αξιοποίηση ΑΠΕ για εξοικονόμηση ενέργειας και από την διαχείριση απορριμμάτων μέχρι την ηλεκτροκίνηση και τον ψηφιακό μετασχηματισμό πόλεων. 

Οι πράξεις αφορούν, μεταξύ άλλων:

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Συνεχίζουμε τις εντάξεις έργων στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”, που συμβάλλουν στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας και δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας σε κάθε γωνιά της Πατρίδας μας. 

Από τον Μάρτιο του 2021 και μετά, όταν συνήφθη η σύμβαση ανάμεσα στην ΕΤΕΠ και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για επιδοτούμενο επιτόκιο, επιταχύναμε το Πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι και σήμερα, μέσα σε δεκατέσσερις (14) μήνες, έχουμε εντάξει στο Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” 812 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,352 δισεκατ. ευρώ. Δηλαδή εντάσσουμε από τον Απρίλιο του 2021 μέχρι και σήμερα, κατά μέσο όρο, 58 έργα συνολικού ύψους 168 εκατ. ευρώ κάθε μήνα.   

Χάρη στον πρωτοφανή αυτόν ρυθμό προόδου του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης», πλέον όλοι οι δικαιούχοι Δήμοι της χώρας έχουν ένα τουλάχιστον έργο υψηλής προτεραιότητας ενταγμένο στο Πρόγραμμα, όταν στο ξεκίνημα του Προγράμματος εκατόν εννέα Δήμοι σε όλη τη χώρα δεν είχαν κάποιο έργο ενταγμένο, και πέρυσι τον Μάρτιο ογδόντα πέντε Δήμοι –που αντιστοιχούν στο ένα τρίτο του συνολικού πληθυσμού της χώρας– δεν είχαν δει κάποια ένταξη. Ειδικότερα, έχουν χρηματοδοτηθεί με ποσό άνω του 60% του πλαφόν τους, Δήμοι που αντιστοιχούν σε συνολικό πληθυσμό 9,2 εκατ. πολιτών, έναντι κάλυψης πληθυσμού μόλις 1 εκατ. πολιτών τον Μάρτιο του 2021.     

Η πρόκληση για τους επόμενους μήνες είναι η επιτάχυνση των δημοπρατήσεων και συμβασιοποιήσεων από την μεριά της Αυτοδιοίκησης, ώστε την περίοδο 2022-2023 οι πολίτες να δουν την καθημερινότητά τους να βελτιώνεται μέσα από έργα που αναβαθμίζουν τα δίκτυα και τις υποδομές και συμβάλλουν στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Για εμάς, καθεμιά από τις Περιφέρειες και καθένας από τους Δήμους της χώρας είναι μια «τοπική Ελλάδα». Και για να ευημερήσει, να προκόψει και να προχωρήσει μπροστά η «μεγάλη Ελλάδα», πρέπει οι «τοπικές Ελλάδες» να έχουν το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον. Με αυτό το όραμα συνεχίζουμε».