ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Σάββατο 02 Ιουλίου 2022

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας: «Νέα χρηματοδότηση έργων, ύψους 1,95 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραμμα “ΦιλόΔημος ΙΙ”, καθώς και 1,28 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών» (21.12.2021)

     Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑνΥΠΕΣ Στέλιος Πέτσας:

«Νέα χρηματοδότηση έργων, ύψους 1,95 εκατ. ευρώ, από το Πρόγραμμα “ΦιλόΔημος ΙΙ”, καθώς και 1,28 εκατ. ευρώ για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών»

 

Συνεχίζεται η αξιοποίηση πόρων για έργα αναπτυξιακού χαρακτήρα για την Αυτοδιοίκηση, από όλα τα προγράμματα του Υπουργείου Εσωτερικών. Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, χρηματοδοτούνται οκτώ (8) έργα συνολικού ύψους 1.949.800 ευρώ.

Συγκεκριμένα, χρηματοδοτούνται τα εξής έργα: 

 

Επίσης, υπεγράφησαν από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών, Στέλιο Πέτσα, οι Υπουργικές Αποφάσεις για οικονομική ενίσχυση συνολικού ύψους 1.280.000 ευρώ σε επτά (7) Δήμους της Χώρας, στο πλαίσιο του Προγράμματος πρόληψης και αντιμετώπισης ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες στους ΟΤΑ.

Συγκεκριμένα, προβλέπονται:

 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Αξιοποιούμε, με τον βέλτιστο δυνατό τρόπο, όλο το φάσμα των αναπτυξιακών εργαλείων που διαθέτουμε για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Μέσω  του Προγράμματος ΦιλόΔημος ΙΙ του Υπουργείου Εσωτερικών, χρηματοδοτούμε έργα μικρότερου προϋπολογισμού, που όμως έχουν σημαντικό αποτύπωμα στη βελτίωση της καθημερινότητας και της ζωής των πολιτών, στα νησιά μας και στην περιφέρεια. Επιπλέον, έχοντας από την πρώτη στιγμή θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα τα ζητήματα αποκατάστασης των ζημιών από φυσικές καταστροφές, στεκόμαστε δίπλα στους πολίτες, στηρίζοντας τους Δήμους που επλήγησαν από θεομηνίες. Και συνεχίζουμε έμπρακτα να το κάνουμε, για όσο διάστημα έχουν ανάγκη».

 

(Επισυνάπτονται οι αντίστοιχες αποφάσεις)