ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Αναθεώρηση στοιχείων

Διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων στις βάσεις δεδομένων του ΥΠΕΣ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την 33073/27.04.2021 – ΦΕΚ Β΄ 1861 απόφαση του ΥΠΕΣ, η επικαιροποίηση των στοιχείων που υποβάλλονται στη Διαδικτυακή Βάση Δεδομένων (ΒΔ) και στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (ΚΔ) θα πραγματοποιείται αποκλειστικά:

Τα παραπάνω δεν ισχύουν εφόσον πρόκειται για αίτημα που αφορά σε αρχική υποβολή των στοιχείων, το οποίο θα αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση data-ota@ypes.gr. Ο Ενιαίος Πίνακας Ειδοποιήσεων Επαναντλήσεων ΚΔ – Αποοριστικοποιήσεων ΒΔ καταργείται.

Τα στατιστικά δελτία που υποβάλλονται στη ΔΒΔ (ΕΕΤΑΑ) θα οριστικοποιούνται αυτόματα μετά την πάροδο ενός μήνα.