ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας: «Ένταξη έργων ύψους 50 εκατ. ευρώ στο “Αντώνης Τρίτσης”»

Αθήνα, 14 Μαΐου 2021

 

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας:

«Ένταξη έργων ύψους 50 εκατ. ευρώ στο Αντώνης Τρίτσης»

 

Την σημαντική επιτάχυνση εντάξεων έργων στο Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» του Υπουργείου Εσωτερικών, σηματοδοτεί η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών, Στέλιου Πέτσα, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αξιολόγησης, με την οποία εντάσσονται προς χρηματοδότηση στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, έργα συνολικού ύψους 50.677.093,84 ευρώ.

Συγκεκριμένα, εντάσσονται συνολικά είκοσι μία (21) πράξεις που αφορούν, μεταξύ άλλων:

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε: «Εντάσσουμε συνεχώς νέα έργα στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Συμβάλλουμε στην ανάκαμψη της εθνικής μας οικονομίας και επιταχύνουμε την περιφερειακή ανάπτυξη».

 

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις