ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Δευτέρα 20 Μαΐου 2024

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας: «Ενισχύουμε διαρκώς την Αυτοδιοίκηση για να διασφαλίσουμε την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς – Επιπλέον 8 εκατ. ευρώ στους Δήμους μας»

Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2022

 

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας:

«Ενισχύουμε διαρκώς την Αυτοδιοίκηση για να διασφαλίσουμε την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς –   Επιπλέον 8 εκατ. ευρώ στους Δήμους μας»

 

Νέες αποφάσεις χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 8 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» σε όλους τους Δήμους της Χώρας, υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας. Αναλυτικότερα,

– επιχορηγήσεις συνολικού ύψους 3 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του αναπτυξιακού άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» για την προμήθεια εμβολίων για τον εμβολιασμό αδέσποτων ζώων συντροφιάς (σκύλων και γατών), καθώς και για την προμήθεια βασικών φαρμακευτικών σκευασμάτων για την αντιμετώπιση της επείγουσας συμπτωματολογίας σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων, ώστε να ενισχυθούν οι Δήμοι κατά τη συμμόρφωσή τους με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από τον ν. 4830/2021,

παράταση υποβολής αιτημάτων ένταξης των Δήμων στην Πρόσκληση XII του Προγράμματος «Άργος» για τις επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν τη στείρωση αδέσποτων ζώων συντροφιάς, έως τις 31/1/2023, ώστε να απορροφηθούν και τα υπόλοιπα 2 εκατ. ευρώ από τη συνολική χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ, η οποία έχει ήδη εγκριθεί κατά την έκδοση της πρώτης Πρόσκλησης, και

–  πάγια χρηματοδότηση ύψους 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2022, για την κάλυψη κάθε είδους δαπάνης των Δήμων που αφορούν στη φροντίδα και εν γένει τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, δήλωσε:

«Το είπαμε, το κάναμε. Χρηματοδοτούμε την Αυτοδιοίκηση για να διασφαλίσουμε την ευζωία των αδέσποτων ζώων συντροφιάς, μέσω των στειρώσεων, οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής μας για άμεση μείωση του πληθυσμού των αδέσποτων σκύλων και γατών, αλλά και – για πρώτη φορά – για επαρκείς εμβολιασμούς και για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων. Με το χρηματοδοτικό Πρόγραμμα “Άργος”, σε συνδυασμό με την πάγια ετήσια χρηματοδότηση των Δήμων που ανέρχεται για το τρέχον έτος σε 5 εκατ. ευρώ, διαθέτουμε συνολικά περισσότερα από 40 εκατ. ευρώ προς τους Δήμους, έναντι των μόλις 600.000 ευρώ που προέβλεπε το προηγούμενο πλαίσιο. Γιατί, για εμάς, δεν νοείται μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Αυτοδιοίκηση, χωρίς τη μεταφορά και των απαραίτητων πόρων. Και θα συνεχίσουμε να ενισχύουμε τους Δήμους σε όλη την Ελλάδα, παραμένοντας πιστοί στη δέσμευσή μας: “Κανένα ζώο αδέσποτο – Κανένα ζώο κακοποιημένο”».

 

Επισυνάπτονται οι αποφάσεις