ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Τετάρτη 25 Μαΐου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΤΗΣ ΜΑΝΩΛΑΔΑΣ

Αθήνα, 19 Απριλίου 2013

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών για τα γεγονότα της Μανωλάδας

Τα απαράδεκτα γεγονότα στη Μανωλάδα Ηλείας, κατά τα οποία αλλοδαποί εργαζόμενοι υπέστησαν εγκληματική επίθεση, καταδεικνύουν την ανάγκη, αφενός να αντιμετωπιστούν νοοτροπίες ρατσισμού, αφετέρου να καταπολεμηθεί η αδήλωτη εργασία.
Καταδικάζουμε με απερίφραστο τρόπο την εγκληματική αυτή ενέργεια, που εκθέτει διεθνώς τη χώρα μας και επισημαίνουμε την αναγκαιότητα να σέβονται όλοι το νομικό πλαίσιο της χώρας, με την υποχρέωση καταβολής των δεδουλευμένων στους εργαζομένους και τήρησης των νόμων.
Με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας εξετάζεται ήδη η δυνατότητα χορήγησης άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους στα θύματα της εγκληματικής αυτής επίθεσης, βάσει των διατάξεων του άρθρου 44 του Ν. 3386/2005.
Η Ελλάδα του μέλλοντος χρειάζεται οργανωμένη, νόμιμη μετανάστευση που θα συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών και θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.