ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Κυριακή 26 Ιουνίου 2022

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ

PDF | Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για απόσπαση τριών (3) υπαλλήλων στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Οργάνωσης της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου-ΕΕΔΑ